Office 365: Microsoft Security Defaults käyttöönotto - Turvallisuutta kätevästi — 4.6.2024

Microsoft Security Defaults


EntraMicrosoft Security Defaults on valmiiksi määritetty joukko turvallisuustoimia, jotka on suunniteltu auttamaan organisaatioita vahvistamaan Office 365 -ympäristönsä perusturvallisuutta. Toiminto sisältää joukon vahvoja käytäntöjä, kuten monivaiheisen tunnistautumisen (MFA), itsepalveluun perustuvan salasanan nollauksen ja sähköpostiviestin suojausominaisuudet. Security Defaultsin tavoitteena on parantaa tietoturvaa ja suojata organisaatioita yleisiltä kyberuhilta.


Huomioitavia asioita Security Defaultsin käyttöönotossa

  1. Vaikutusten arviointi: Ennen Security Defaultsin käyttöönottoa on tärkeää arvioida sen vaikutukset organisaation toimintaan. MFA ja tiukennetut käytännöt voivat vaikuttaa käyttäjäkokemukseen, joten on hyvä viestiä muutoksesta etukäteen käyttäjille ja tarjota heille tarvittaessa tukea.
  2. Nykyisten asetusten tarkistus: Jos organisaatiossasi on jo olemassa muita tietoturvakäytäntöjä, tarkista, miten Security Defaultsin käyttöönotto vaikuttaa niihin. Joitain päällekkäisyyksiä saattaa ilmetä, ja siksi on tärkeää ymmärtää, miten Security Defaultsin toiminta integroituu nykyisiin järjestelmiin.
  3. Varasuunnitelmat: Vaikka Microsoft on pyrkinyt tekemään Security Defaultsin käyttöönotosta sujuvaa, on hyvä olla valmis varasuunnitelmiin. Jos ongelmia ilmenee, organisaation pitäisi pystyä palauttamaan toiminta nopeasti normaaliksi.
  4. Poikkeukset: Security Defaultsin säännöt ovat vakioidut, ja joskus organisaatio saattaa tarvita tiettyjä poikkeuksia. On tärkeää arvioida, mitkä poikkeukset ovat perusteltuja ja tarpeellisia, mutta samalla muistaa, että liiallinen poikkeusten salliminen voi heikentää toiminnon tarkoitusta.
  5. Koulutus ja tietoisuus: Käyttöönoton yhteydessä on olennaista tarjota koulutusta ja tietoisuutta organisaation jäsenille tietoturvakäytännöistä. Hyvin koulutetut käyttäjät ovat paremmin varautuneita tunnistamaan ja torjumaan mahdollisia tietoturvauhkia.

Security Defaultsin käyttöönoton vaiheet

  1. Asetusten tarkistaminen: Varmista, että organisaatiosi on valmis Security Defaultsin käyttöönottoon. Tarkista olemassa olevat käytännöt ja resurssit.
  2. Käyttöönotto vaiheittain: Suositeltavaa on ottaa Security Defaultsin toiminnot käyttöön vaiheittain, jotta organisaatio pystyy seuraamaan mahdollisia vaikutuksia ja varmistamaan onnistuneen käyttöönoton.
  3. Seuranta ja arviointi: Käyttöönoton jälkeen seuraa tarkasti, miten Security Defaultsin käyttöönotto vaikuttaa organisaation toimintaan ja tietoturvaan. Tarvittaessa tee korjauksia ja päivityksiä.
  4. Jatkuva parantaminen: Tietoturva on jatkuva prosessi, ja Security Defaultsin käyttöönoton jälkeenkin on tärkeää jatkaa tietoturvakäytäntöjen ja -prosessien parantamista.

Johtopäätös


Microsoft Security Defaultsin käyttöönotto tarjoaa Office 365 -käyttäjille helpon tavan parantaa tietoturvaa ja suojautua yleisiltä kyberuhilta. Ennen käyttöönottoa on kuitenkin tärkeää arvioida sen vaikutukset ja varmistaa, että organisaatio on valmis muutokseen. Käyttäjille tulee tarjota tukea ja koulutusta, jotta he voivat hyödyntää toimintoa tehokkaasti. Muista myös seurata ja arvioida käyttöönoton vaikutuksia jatkuvasti ja parantaa tarvittaessa tietoturvakäytäntöjä. Näin organisaatiosi voi nauttia Office 365:n tarjoamista eduista turvallisemmin.